سمینار وضعیت مکمل های تغذیه ای در کودکان

 

در تاریخ 11 مهر ماه 95، یکشنبه در تالار قائم بیمارستان کودکان مفید تهران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از حسینیه ارشاد برگزار می گردد.