اطلاعیه

افرادیکه در کنگره ثبت نام و وجه پرداخت کرده اند ولی در سامانه آموزش مداوم ثبت نام نکرده اند هرچه سریعتر با شماره 22227030 تماس بگیرند.