آشنایی با انجمن

با توجه به گزارشات رسیده و مطالعات انجام شده در ایران در سال 1380 و سال های قبل از آن که نشانگر شیوع سوءتغذیه در بین کودکان و نوجوانان کشور و افزون بر آن مسئله چاقی کودکان و نوجوانان بود ، ایجاب میکرد که انجمن های غیردولتی نیز همراه وهمگام باسازمان های دولتی در رفع این مشکل بکوشند لذا در انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر و با تشویق جناب آقای دکتر سید علیرضا مرندی ، اساتید فن بر آن شدند که نسبت به تاسیس انجمن علمی تغذیه کودکان ایران اقدام نمایند در نتیجه هیئت موسس متشکل از آقایان دکتر سید علیرضا مرندی ، دکتر غلامرضا خاتمی ، دکترمحمد علی نیلفروشان ، دکتر منصور بهرامی و خانم دکتر ناهید عزالدین زنجانی نسبت به تاسیس انجمن و تهیه اساسنامه اقدام نمودند و انجمن علمی تغذیه کودکان با این هدف تاسیس شد که برای رفع مشکلات تغذیه ای از بدو تولد تا 19 سالگی از همه توان خود استفاده کند و همدوش و همراه سایر مسئولین و دلسوزان سلامت جامعه تلاش نماید.

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که در تاریخ 82/8/7 انجام شد ، جناب آقای دکتر غلامرضا خاتمی را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب نمود و به استناد رای مورخ 82/8/18 کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت برای انجمن علمی تغذیه کودکان ایران به جناب آقای دکترغلامرضاخاتمی به عنوان رئیس هیئت مدیره اعطا گردید .این انجمن در تاریخ 82/10/16 و با شماره 16152 به ثبت رسید ودر روزنامه رسمی مورخ 82/10/24 به اطلاع همگان رسید .


اعضاء هیئت مدیره که در حال حاضر فعالیت های انجمن را به طور افتخاری هدایت می نمایند:رئیس هیئت مدیره : آقای دکتر علی اکبر سیاری

 اعضای اصلی: • آقای دکتر فرید ایمانزاده _ فوق تخصص گوارش اطفال
 • آقای دکترعلی اکبر سیاری _ فوق تخصص گوارش اطفال
 • آقای دکترغلامرضا خاتمی _ فوق تخصص گوارش اطفال
 • آقای دکترمنصور بهرامی _ متخصص اطفال
 • آقای دکتر ناصر کلانتری _ متخصص اطفال
 • خانم دکتر بهشته النگ_ متخصص اطفال ومتخصص تغذیه
 • خانم دکتر الهام طلاچیان _ فوق تخصص گوارش اطفال

 اعضای علی البدل:

 • خانم دکتر زهرا عبداللهی- متخصص تغذیه
 • خانم دکتر رویا کلیشادی _ متخصص اطفال

 بازرس:

 • آقای دکتر رامین مدنی_ فوق تخصص گوارش اطفال (بازرس اصلی)
 • خانم دکتر سارا صنیعی _ فوق تخصص نوزادان (بازرس علی البدل)

 

دبیر : دکتر منصور بهرامی
خزانه دار:
دکتر بهشته النگ