فعالیت های انجمن

انجمن علمی تغذیه کودکان ایران در راستای کمک به ارتقاء وضعیت تغذیه کودکان و در نتیجه سلامت کودکان و نهایتا" سلامت کل جامعه اقدام به فعالیت های زیر نموده است:1- برگزاری همایش های سالیانه به این شرح:
• راه کارهای عملی در تغذیه کودکان ( نوزاد تا 19 سال ) ، اسفند ماه 1383
• تغذیه کودکان پیش دبستانی ، بهمن ماه 1384
• تغذیه کودکان دبستانی ، آذرماه 1385
• تغذیه نوجوانان ، بهمن ماه 1386
• چاقی شیرخواران ، کودکان ونوجوانان ، تیرماه 1387
• تغذیه و سلامت کودکان، تیرماه 1388
• سلامت و مشکلات تغذیه ای کودکان و نوجوانان، تیرماه 1389
2. همزمان با برگزاری همایش ها ، مجموعه مقالات ارائه شده نیز بین شرکت کنندگان توزیع شده است .


3. چاپ کتاب تغذیه کودکان پیش دبستانی با تیراژ 10000 جلد


4. چاپ کتاب تغذیه نوجوانان با تیراژ 5000 جلد


5. همکاری با سایر انجمن ها از جمله انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر ، انجمن پزشکان کودکان ایران ، انجمن پزشکان گوارش و کبد کودکان ، انجمن اتا به صورت ارائه مقاله ، ایراد سخنرانی و یا شرکت در پانل در همایش های برگزار شده توسط آنان 
6

. تهیه مقاله برای برخی رسانه ها