کنگره

ریاست کنگره دکتر علی اکبر سیاری
دبیر علمی دکتر زهرا عبداللهی
دبیر اجرائی دکتر محمدی

اعضای کمیته علمی

دکتر فرید ایمان زاده دکتر مجید حسن قمی
دکترغلامرضا خاتمی دکتر پبمان عشقی
دکتر علی اکبر سیاری دکترناصرکلانتری
دکتر رضا شیاری دکتر کتایون خاتمی
دکتر آزیتا حکمت دوست خانم مینا مینایی
دکتر حامد برکاتی دکتر رویا کلیشادی
دکتر منصور بهرامی دکتر نسرین امیدوار
دکتر هادی طبیبی دکتر احسان حجازی
دکتر الهام طلاچیان خانم مریم عزیزی
دکتر عبدالله کریمی خانم زهرا فاضلی
دکتر پژمان روحانی دکترفروزان صالحی
دکتر نقی دارا دکتر پرستو آشتی جو
دکتر پریسا ترابی دکتر امیر حسین حسینی
دکتر شهرام رفیعی فر دکتر رامین مدنی
دکتر بهشته النگ دکتر بهاره امیرکلالی
دکتر عبدالرضا نوروزی خانم زهرا بابایی
دکتر زهرا عبداللهی خانم سایه هاتفی
خانم مهسا بختیاری

اعضای کمیته اجرایی

خانم معصومه صبوری آفای خوش فطرت
خانم زینت کمالی آقای محمدحسینی
آقای امید رحیمی خانم زهره میر صادقی مدیر اجرایی

برگزار کنندگان

 

با همکاری

     


روز اول ۹۶/۱۱/۲۵

ساعت عنوان سخنران
8:00-9:00 ثبت نام 
9:00-9:10 افتتاحیه  آقای دکتر خاتمی
9:10-9:20 خیر مقدم آقای دکتر هدایت حسینی
9:20-9:40 سخنرانی ریاست کنگره (سیاست های مكمل ياری ریزمغذی ها در ایران) آقای دکتر سیاری ریاست کنگره
09:40-11:15 پانل ارزیابی تغذیه ای کودکان و نوجوانان ( آقای دکتر خاتمی- آقای دکتر کلانتری- آقای دکتر دارا- خانم دکتر طلاچیان
کلینیکی آقای دکتر خاتمی
تن سنجی و منحنی رشد  خانم دکتر طلاچیان
دریافت غذایی آقای دکتر کلانتری
بیوشیمیایی آقای دکتر دارا
11:15-11:40 پذیرایی 
11:40-12:45 پانل مکمل های غذایی و ریزمغذی ها( آقای دکتر بهرامی- خانم دکتر عبدالهی- خانم دکتر امیرکلالی- خانم دکترمینایی)
برنامه های مکمل یاری در ایران و توصیه های جدید در زمینه ریزمغذی ها و مکمل ها خانم دکتر عبداللهی
پروژه بررسی مکمل های موجود در ایران خانم بابایی
استانداردها خانم دکتر امیرکلالی
 نقش ریزمغذی ها در سلامت و بیماری  آقای دکتر بهرامی
12:45-12:50  پرسش و پاسخ 
 12:50-13:10  تغذیه در سرطان  خانم دکتر آشتی جو- خانم فاضلی
 13:10-13:30  تغذیه در سوختگی   خانم دکتر شریعت پناهی
 13:30-14:30  نماز و ناهار 
 14:30-17   کارگاه تغذیه در کودک سالم و تغذیه با شیر مادر (اداره سلامت کودکان) 
کارگاه تغذیه در سرطان آقای دکتر حجازی


برنامه روز دوم ۹۶/۱۱/۲۶

ساعت عنوان سخنران
8-9:20 پانل پیشگیری و درمان چاقی کودکان و نوجوانان(خانم دکتر کلیشادی- خانم دکتر النگ- خانم دکترامیدوار، خانم دکتر عبدالهی
سخنرانی اصلی: برنامه جهانی و اقدامات  مطالعات جدید (ملی و بین المللی) چاقی کودکان و نوجوانان خانم دکتر کلیشادی
شیوع اضافه وزن و چاقی و  تعیین برخی عوامل مرتبط  با آن  در کودکان 2 تا 5 سال (در 8 دانشگاه کشور) خانم دکتر مینایی
الزامات و رویکرد تغییر شیوه زندگی کودکان و نوجوانان خانم دکتر امیدوار- خانم دکتر دوست محمدیان
پیشگیری و کنترل اضافه وزن در سیستم بهداشتی کشور آقای فلاح
مراقبت های تغذیه ای در کودکان با اضافه وزن و چاقی( نکات عملی) خانم دکتر النگ
مراقبت روان شناختی خانم دکتر انصاری
9:20-9:30 پرسش و پاسخ
9:30-9:50 خصوصیات غذایی کودکان بستری در بیمارستان و ضوابط اعتباربخشی تغذیه ای خانم دکتر ترابی
9:50-10 پرسش و پاسخ 
10-10:30 پذیرایی
10:30-11:40 پانل تغذیه در بیماریها ( آقای دکتر ایمان زاده- خانم دکتر شکیبا-خانم دکتر خاتمی- آقای دکتر طبیبی)
تغذیه در دیابت خانم دکتر شکیبا- خانم احمدی
تغذیه در اسهال مزمن آقای دکتر مدنی
تغذیه در کلیه  خانم بختیاری
11:40-12:00 تغذیه در نوزاد نارس خانم دکتر زنجانی
12:00-12:20 Double burden of over and under nutrition in infancy آقای دکتر نظری
12:20-12:40 Costs of disease related malnutrition in hospitalized children آقای دکتر علوی
12:40-13 مقالات / (ارائه پوستر در طبقه دوم)
13-14 نماز و ناهار
14-17 کارگاه تغذیه در بیماری های متابولیک خانم زیادلو


روز سوم ۹۶/۱۱/۲۷

ساعت عنوان سخنران
  پانل تغذیه در بیماریها آقای دکترحسینی، خانم دکتر حکمت دوست- آقای دکتر روحانی  
8-8:20 تغذیه در کلستاز آقای دکتر امیرحسین حسینی
8:20-8:50 تغذیه در تیروزینمی خانم عزیزی
8:50- 9:05 پروژه نوتریچک خانم هاتفی
9:05-9:15 پرسش و پاسخ
9:15-9:30 سوء تغذیه در بیماران سرطانی آقای فغانی
9:30-10 ارائه مقالات
10-10:30 پذیرایی 
10:30-11:30 تغذیه در IBD خانم دکتر حکمت دوست
تغذیه در CF آقای دکتر روحانی
تغذیه در سلیاک  خانم دکتر خاتمی
11:30-12:40 ارائه مقالات  
12:40-13 اختتامیه کنگره آقای دکترمحمدی، دبیر اجرایی